Közgyűlés

2021.05.15

Meghívó

Szeretettel meghívunk minden egyesületi tagot a Dogfit Kutyakedvelők Sportegyesületének közgyűlésére.

Napirendi pontok:

1. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő tagok megválasztása
2. A napirendi pontok és sorrendjük elfogadása
3. 2020. év értékelése, elnöki beszámoló
4. Az egyesület 2020. évi számviteli beszámolójának elfogadása
5. 2021. évi terveink, munkaterv elfogadása
6. Egyebek

Időpont: 2021. május 15 szombat 10 óra
Helyszín: a Dogfit KSE Klubhelyisége a kutyaiskolán

A közgyűlés határozatképességéhez a mandátummal rendelkező tagságból 50%+1 főnek kell jelen lennie.
Határozatképtelenség esetén, a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett, az ismételt közgyűlés 10.30 órakor kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Tisztelt Tagtársunk!
Tagnyilvántartásunkból megállapítottuk, hogy az aktuális tagdíjfizetési kötelezettségednek még nem tettél eleget! Felhívjuk figyelmed, ha a felhívás ellenére 15 napon belül nem fizeted be az egyesület pénztárába, a tagsági viszonyod megszűnik.
Dunakeszi, 2021. május 1.

Megjelenésedre feltétlenül számítunk!

Csete Márta
elnök